Koal

Regulamin

Zapoznaj się z regulaminem naszego serwisu

WARUNKI KORZYSTANIA Z TREŚCI MULTIMEDIALNYCH W SERWISIE WWW.KOAL.PL

 1. Wszystkie materiały umieszczone w serwisie www.koal.pl są chronione prawami autorskimi. Właścicielem praw majątkowych do umieszczonych na stronie materiałów jest firma KOAL – ul. Nałęczowska 18 lok. 103, 20-701 Lublin
   
 2. Na zasadzie art. 17 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, właściciel autorskich praw majątkowych, z zastrzeżeniem art. 25 ust.1 pkt.1 tejże ustawy informuje, że dalsze rozpowszechnianie materiałów opublikowanych na stronie internetowej www.koal.pl bez pisemnej zgody autora jest zabronione niezależnie od celu;
   
 3. Firma KOAL zastrzega sobie wszelkie prawa własności intelektualnej do treści multimedialnych publikowanych na stronie www.koal.pl. Znaki towarowe i logo używane w związku z Usługami są znakami towarowymi firmy KOAL. KOAL, logo „KOAL” oraz inne znaki towarowe KOAL, znaki usługi, grafika i logo używane w powiązaniu z naszymi Usługami są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy KOAL;
   
 4. Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie zamieszczonych na stronie fotografii, nagrań audio oraz wideo, jak również grafik, projektów, broszur, tekstów, szaty graficznej, treści zawartych w prezentacji itp. pod groźbą sankcji prawnych, odszkodowania w kwocie  do 500 000,00 złotych dochodzonego w drodze powództwa cywilnego.
   
 5. Zabrania się umieszczania w/w materiałów lub ich części pochodzących ze strony www.koal.pl na jakimkolwiek serwisie internetowym lub serwerze.
   
 6. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać Konta innym osobom, z wyjątkiem przypadku udostępnienia konta małżonkowi Użytkownika poprzez umieszczenie danych małżonka Użytkownika w odpowiednim formularzu. Małżonkowie korzystający z Konta ponoszą odpowiedzialność solidarną za działania podejmowane w ramach tego Konta.
 7. Użytkownik, który uzyskał dostęp do serii wykładów na stronie www.koal.pl zobowiązuje się, że nie będzie:

  a) Kopiować, używać, ujawniać, rozpowszechniać ani dystrybuować żadnych informacji oraz treści objętych prawami autorskimi firmy KOAL takich, jak zamieszczone na stronie fotografie, nagrania audio oraz wideo, jak również grafiki, projekty, teksty, broszury, szata graficzna itp. uzyskanych z Usług, bezpośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich (takich jak wyszukiwarki internetowe) bez wyraźnej zgody upoważnionych przedstawicieli firmy KOAL;
  b) Ujawniać wskazanych wyżej informacji oraz treści bez posiadania zgody do ich ujawniania (takich jak informacje poufne innych osób oraz treści prawnie chronione stanowiące autorskie prawa majątkowe firmy KOAL);
  c) Naruszać praw własności intelektualnej innych osób, w tym praw autorskich, patentów, znaków handlowych, tajemnic handlowych ani innych praw własności. Kopiować lub rozpowszechniać publikacji lub innych treści bez stosownego, pisemnego pozwolenia na ich publikację udzielonego przez firmę KOAL;
  d) Naruszać praw własności intelektualnej ani innych praw firmy KOAL, w tym kopiować ani dystrybuować edukacyjnych / szkoleniowych filmów wideo ani innych materiałów.
   
 8. Użytkownik, o którym mowa w punkcie 7. oświadcza, iż zapoznał się z treścią przedmiotowego regulaminu, rozumie oraz akceptuje jego treść.
   
 9. Firma KOAL zobowiązuje się do dostarczenia Użytkownikowi, który wykupi dostęp do treści w serwisie www.koal.pl, serii wykładów w formie filmu - przekazu audio i wideo z zakresu transportu drogowego, o tematyce: przygotowanie do egzaminu Państwowego na Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego
  przez okres 14 dni oraz wysłania za pośrednictwem poczty dodatkowych materiałów szkoleniowych niezbędnych do egzaminu.
   
 10. Odtwarzanie materiałów szkoleniowych zostanie udostępnione Zamawiającemu pod adresem IP, na które została dokonana rejestracja w serwisie koal.pl.
   
 11. Faktura za usługę zostanie dostarczona drogą mailową na adres mailowy podany przy rejestracji w polu 'Email (login do kursu - zapamiętaj lub zapisz)'


Gotowy żeby zacząć?

Dołącz do tysięcy osób, które dzięki wspaniałemu przygotowaniu w firmie KOAL zdobyli Certyfikat Kompetencji Zawodowych Przewoźnika Drogowego
Zacznij kurs już dzisiaj